ساخت و نصب خشک کن برقی

ساخت و نصب خشک کن خورشیدي شغلي است مرتبط با رشته هاي مكانیک، انرژي هاي نو و تجديد پذير که وظايف طراحي اجاق خورشیدي، انتخاب مواد اولیه، ساخت قطعات، رنگ کاري، مونتاژ، نصب، مديريت ساخت خشک کن خورشیدي را در بر گرفته و با مشاغلي همچون مكانیک(تبديل انرژي)، انرژي هاي نو و تجديد پذير در ارتباط مي باشد و فرد با داشتن اين مهارت از عهده موارد فوق بر مي آيد.

مدت دوره: 55 ساعت

روزهای برگزاری: شنبه تا چهارشنبه

هزینه شهریه:

سرفصل های آموزشی:

  • طراحي و ساخت کلکتور خورشیدی
  • طراحي و ساخت جعبه مواد غذايي
  • طراحي و ساخت پايه ها
  • طراحي و ساخت اگزوز
  • نصب و بهره برداری از خشک کن خورشیدی

متقاضیان شرکت در دوره می توانند جهت ثبت نام و اطلاع از زمان برگزاری دوره، با شماره 02632706488 تماس برقرار نمایند.