طراحی و اجرای سیستم های پمپاژ آب خورشیدی

سیستم هاي پمپاژ آب خورشیدي عبارت انداز تمامي سیستمهاي آبیاري و انتقال آب كه انرژي محرک موتورهاي الكتريكي آن به واسطه سیستم هاي فتوولتائیک تامین مي شود. از آنجا كه كشاورزي بخش لاينفک اقتصاد كشور را تشكیل مي دهد، يافتن راه حلي مناسب جهت تامین برق سیستم هاي پمپاژ آب و آبیاري بسیار حیاتي به نظر مي رسد. استفاده و بهره گیري از انرژي هاي نو و تجديد پذير در مصارف كشاورزي و آبیاري، تامین توان الكتريكي براي كشاورزان مناطق دور از شبكه و محروم، از بین بردن تلفات و آزاد كردن ظرفیت شبكه و ايجاد زمینه هاي شغلي جديد براي نیري فني بومي را در پس خواهد داشت.

مدت دوره: 60 ساعت

روزهای برگزاری: شنبه تا چهارشنبه

هزینه شهریه: 8000000 تومان

سرفصل های آموزشی:

  • کار با پمپ ها و ماشین های القايي
  • سرهم بندی اجزای سیستم تولید توان فتوولتائیک
  • انتخاب پمپ و ماشین الکتريکي
  • طراحي سیستم فتوولتائیک
  • سرهم بندی سیستم

متقاضیان شرکت در دوره می توانند جهت ثبت نام و اطلاع از زمان برگزاری دوره، با شماره 02632706488 تماس برقرار نمایند.