طراحی و شبیه سازی سیستم آبگرمکن های خورشیدی

طراحي و شبیه سازی سیستم آبگرمکن های خورشیدی با نرم افزار T*SOL از شايستگي های حوزه فناوری انرژی های نو و تجديدپذير است که شامل کارهای بررسي آبگرمکن های خورشیدی و تجهیزات آنها، کار با محیط نرم افزارT*SOL، کار با پايگاه داده ها، تجهیزات و افزودن موقعیت جغرافیايي، طراحي و شبیه سازی انواع سیستم آبگرمکن خورشیدی و استخراج نتايج و تحلیل نمودارها مي باشد.

مدت دوره: 95 ساعت

روزهای برگزاری: شنبه تا چهارشنبه

هزینه شهریه: 8000000 تومان

سرفصل های آموزشی:

  • بررسي آبگرمکن های خورشیدی و تجهیزات آنها
  • کار با محیط نرم افزار T*SOL
  • کار با پايگاه داده ها، تجهیزات و افزودن موقعیت جغرافیايي با T*SOL
  • طراحي و شبیه سازی انواع سیستم آبگرمکن خورشیدی با T*SOL
  • استخراج نتايج و تحلیل نمودارها با T*SOL

متقاضیان شرکت در دوره می توانند جهت ثبت نام و اطلاع از زمان برگزاری دوره، با شماره 02632706488 تماس برقرار نمایند.