به منظور قرار گرفتن در گروه بازاریابان شرکت و معرفی پروژه، این فرم را تکمیل نمایید.

فرم درخواست ثبت نام به عنوان بازاریاب
  • کدملی به عنوان کد معرف محسوب می شود.

تمام حقوق متعلق به شرکت ویدا انرژی سبز آریان می‌باشد.